Здравствуйте, Гость | Авторизация | Регистрация 
 Разделы 
Главная
Поиск работы
Специалистам
Каталог вакансий
Добавить резюме
Статьи и советы
Подбор специалиста
Резюме специалистов
Разместить вакансию
Услуги подбора
Статьи и советы
Полезная информация
Нормативные документы
Етичний кодекс українського лікаря
Районные Центры Занятости г. Киев
Общая информация
КЗОТ Украины
Частые вопросы
Связь с нами
Гостевая
Ссылки
  Информация 
Начало разделов » НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


НАКАЗ МОЗ, Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні

Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні, Наказ Міністерства охорони здоров'я України

від 29 грудня 2003 р. N 620

 

[В текст внесено зміни

Наказом Міністерства охорони здоров'я України

від 13 квітня 2006 р. N 224]

 Державні заходи щодо здійснення активної демографічної політики, спрямованої на стимулювання народжуваності, збереження та зміцнення репродуктивного здоров'я населення, визначені у постанові Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 N 960 "Про затвердження заходів щодо виконання Концепції розвитку охорони здоров'я населення України", Указі Президента України від 26.03.2001 р. "Про Національну програму "Репродуктивне здоров'я 2001 - 2005", розпорядженнях Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. N 161-р "Про затвердження Концепції безпечного материнства" та від 01.07.2002 р. "Про затвердження комплексних заходів щодо заохочення народжуваності на 2002 - 2007 роки", передбачають удосконалення організації діяльності акушерсько-гінекологічної служби, в т. ч. стаціонарної ланки.

Стратегія розвитку акушерсько-гінекологічної служби в Україні базується на принципах ВООЗ: забезпечення сталого доступу усіх верств населення до кваліфікованої медичної допомоги, служб планування сім'ї, медико-генетичного консультування. З урахуванням різноманітних факторів, які впливають на стан здоров'я жінок, розроблена нормативна база щодо забезпечення жіночого населення стаціонарною акушерсько-гінекологічною допомогою.

З метою поліпшення рівня репродуктивного здоров'я жіночого населення України, зниження материнської та дитячої захворюваності і смертності, ускладнень вагітності і пологів, реалізації рекомендацій ВООЗ та виконання чинного законодавства України щодо охорони здоров'я матерів і дітей наказую:

1. Затвердити:

1.1. Методичні рекомендації щодо організації надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги (додаються).

1.2. Примірне положення про пологовий будинок (додається).

1.3. Примірне положення про перинатальний центр (додається).

1.4. Примірне положення про пологове відділення (додається).

1.5. Примірне положення про відділення патології вагітності (додається).

1.6. Примірне положення про гінекологічне відділення (додається).

1.7. Примірне положення про пологовий зал сімейного типу (додається).

1.8. Примірне положення про відділення екстрагенітальної патології (додається).

1.9. Примірне положення про відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії (додається).

1.10. Примірне положення про відділення трансфузіології акушерського стаціонару (додається).

1.11. Примірне положення про виїзну акушерсько-гінекологічну консультативну бригаду екстреної медичної допомоги та інтенсивної терапії (додається).

1.12. Примірне положення про відділення неонатального догляду та лікування новонароджених (додається).

1.13. Примірне положення про відділення інтенсивної терапії новонароджених (додається).

1.14. Примірне положення про денний стаціонар в лікувально-профілактичних закладах акушерсько-гінекологічного профілю (додається).

1.15. Примірне положення про відділення ендокринної гінекології (додається).

1.16. Примірне положення про відділення гнійно-септичної гінекології (додається).

1.17. Примірне положення про відділення дитячої та підліткової гінекології (додається).

1.18. Примірне положення про відділення (ліжка) для вагітних в санаторіях, санаторіях-профілакторіях (додається).

1.19. Примірне положення про головного лікаря пологового будинку (додається).

1.20. Примірне положення про заступника головного лікаря пологового будинку з медичної частини (додається).

1.21. Примірне положення про завідуючого акушерським (гінекологічним) відділенням стаціонару (додається).

1.22. Примірне положення про завідуючого відділенням неонатологічного профілю (додається).

1.23. Примірне положення про завідуючого відділенням анестезіології з ліжками інтенсивної терапії пологового будинку (додається).

1.24. Примірне положення про лікаря-акушера-гінеколога акушерсько-гінекологічного стаціонару (додається).

1.25. Примірне положення про лікаря-педіатра-неонатолога акушерського стаціонару (додається).

1.26. Примірне положення про головну акушерку пологового будинку / старшу акушерку відділення акушерсько-гінекологічного стаціонару (додається).

1.27. Примірне положення про старшу медичну сестру відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії пологового будинку (додається).

1.28. Примірне положення про акушерку акушерського стаціонару (додається).

1.29. Примірне положення про медичну сестру відділення неонатологічного профілю (додається).

1.30. Нормативи надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги.

1.31. Примірне положення про головного спеціаліста з акушерства та гінекології/головного позаштатного спеціаліста з акушерства та гінекології Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської та Головного управління охорони здоров'я Київської міських державних адміністрацій.

[Пункт 1 доповнено підпунктом 1.31 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я України N 224 від 13.04.2006 р.]

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міських державних адміністрацій:

2.1. На підставі затверджених цим наказом примірних положень протягом 2004 року розробити і затвердити положення про структурні підрозділи, посадові інструкції співробітників акушерсько-гінекологічних стаціонарів та забезпечити їх діяльність.

2.2. Забезпечити впровадження Нормативів надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги, починаючи з 2004 року.

2.3. Створити протягом 2004 року регіональні відділення екстрагенітальної патології у складі багатопрофільних лікарень з кількістю ліжок відповідно до потреб регіонів.

2.4. Протягом 2004 років завершити створення та оснащення відділень анестезіології з ліжками інтенсивної терапії та виїзних акушерсько-гінекологічних консультативних бригад екстреної медичної допомоги та інтенсивної терапії на базі акушерсько-гінекологічних відділень обласних/міських з функціями обласного закладів.

2.5. Здійснити заходи щодо створення протягом 2004 року перинатальних центрів відповідно до положення, затвердженого цим наказом.

2.6. Розширювати мережу денних стаціонарів у лікувально-профілактичних закладах акушерсько-гінекологічного профілю.

2.7. Завершити до кінця 2005 року створення відділень (ліжок) для вагітних в санаторіях-профілакторіях у кожному регіоні.

2.8. Впровадити в практику роботи родопомічних закладів надання акушерської допомоги за принципами "індивідуальний пологовий зал", "сімейний пологовий зал".

2.9. Вжити заходів щодо підготовки лікувально-профілактичних закладів акушерсько-гінекологічного та педіатричного профілю до сертифікації на відповідність статусу "Лікарня доброзичлива до дитини" згідно з ініціативою ВООЗ/ЮНІСЕФ.

2.10. Створити на базі провідних пологових стаціонарів навчально-методичні центри з підтримки грудного вигодовування.

2.11. Забезпечити спільне перебування матері і дитини в усіх акушерських та неонатологічних стаціонарах.

2.12. Завершити створення навчально-методичних центрів з первинної реанімації новонароджених відповідно до наказу МОЗ України від 06.05.2003 N 194 "Про затвердження галузевої програми "Первинна реанімація новонароджених на 2003 - 2006 роки".

2.13. Забезпечити:

- оснащення акушерських стаціонарів медичною апаратурою, обладнанням, устаткуванням згідно з табелем оснащення, затвердженого наказом МОЗ України N 153 від 05.06.98 "Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я";

- наявність тридобового запасу медикаментів, препаратів крові та її компонентів для надання невідкладної допомоги вагітним, роділлям, породіллям і новонародженим;

- доступність сільського населення до стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги всіх рівнів;

- постійне, систематичне підвищення кваліфікації спеціалістів з питань надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної допомоги.

3. Управлінню організації медичної допомоги дітям і матерям (Моісеєнко Р. О.):

3.1. Здійснювати контроль за організацією виконання цього наказу.

3.2. Вжити заходів щодо залучення міжнародних і громадських організацій до вирішення питань поліпшення організації акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги населенню.

3.3. Сприяти проведенню щорічних науково-практичних конференцій з питань збереження та зміцнення репродуктивного і статевого здоров'я, планування сім'ї, діагностики та лікування акушерсько-гінекологічної та неонатологічної патології.

3.4. Здійснювати періодичні перевірки роботи управлінь охорони здоров'я щодо виконання цього наказу, результати виносити на розгляд колегій, апаратних нарад.

3.5. Протягом 2004 року здійснити переробку нормативно-правової бази щодо надання спеціалізованої неонатологічної допомоги в дитячих лікарнях.

4. Управлінню освіти та науки (Волосовець О. П.) забезпечити формування державних замовлень на науково-дослідні роботи з актуальних питань стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги.

5. Управлінню освіти та науки (Волосовець О. П.), Управлінню організації медичної допомоги дітям і матерям (Моісеєнко Р. О.) протягом 2004 - 2005 рр. організувати розробку та впровадження в програми післядипломної підготовки лікарів-акушерів-гінекологів, лікарів-педіатрів, лікарів-педіатрів-неонатологів питань медичної психології.

6. Управлінню організації медичної допомоги дітям і матерям (Моісеєнко Р. О.), Центру медичної статистики (Голубчиков М. В.) внести зміни до звітно-облікової документації щодо роботи акушерсько-гінекологічних стаціонарів відповідно до вимог цього наказу та рекомендацій ВООЗ.

7. Вважати такими, що:

7.1. не застосовуються на території України накази МОЗ СРСР від 08.04.80 р. N 360 "Об утверждении положений о работниках родильних домов и женских консультаций (отделений)" та від 09.01.86 р. N 55 "Об организации работы родильных домов (отделений)";

7.2. втратили чинність затверджені наказом МОЗ України від 05.01.96 р. N 4 "Про організацію та забезпечення медичної допомоги новонародженим в Україні": Інструкція про відділення спільного перебування матері і дитини в пологовому будинку, Положення про відділення неонатального догляду та лікування новонароджених акушерського стаціонару, Положення про відділення інтенсивної терапії новонароджених пологового будинку, Методичні рекомендації щодо догляду за новонародженими в акушерських стаціонарах, Методичні рекомендації щодо догляду за новонародженими в обсерваційних післяпологових відділеннях;

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. М. Орду.

В. о. Міністра

В.В. Загородній 


Страницы: 1, 2, 3 ... 28, 29, 30  След.

Дата: Четверг, 16 ноя 2006
Прочитана: 110215 раз

   Распечатать  Распечатать    Переслать  Переслать    В избранное  В избранное

Другие публикации
 • ПЕРЕЛІК ЗАКЛАДІВ, РОБОТА НА ЯКИХ ДАЄ ПРАВО НА ПЕНСІЮ ЗА ВІСЛУГУ РОКІВ
 • НАКАЗ від 23 лютого 2000 року N 33 Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров
 • Про Порядок контролю та управління якістю медичної допомоги НАКАЗ N 189 от 26.03.2009
 • ПРО УДОСКОНАЛЕННЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІКЛІНІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ В УКРАЇНІ
 • ЩОДО ЛІЦЕНЗУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ
  Вернуться назад

 • Комментарии (0)
  Вы не авторизованы! Комментарии могут оставлять только зарегистрированные и авторизованные пользователи!

   Поиск по сайту